Ventilatie

De laatste jaren focustĀ de bouwwereld zich steeds meer op het isoleren van gebouwen. Hierdoor dreigtĀ een goede ventilatie verloren te gaan, waardoor er meer gevaar is voor vocht en schimmelvorming.

Een goed uitgebalanceerdeĀ ventilatie is essentieel voor een gezonde leefomgeving. Deze ventilatie kan op verschillende systemen uitgevoerd worden. Bij Leroy BVBA zorgen we ook voor een mooie afwerking, zodat de eventuele roostertjes niet zichtbaar zijn.