Particuliere PV installatie - Geluwe - 7,92kWp,

Ook terug in deze nieuwbouw woning werd mede door het plaatsen van de zonnepanelen een uitzonderlijk laag E-peil gehaald.
Hier is er ook verder gekeken dan wat er moest volgens het EPB verslag, maar is er samen met de klant een goede inschatting van de energiebehoefte gemaakt.

Deze uiterst efficiënte woning wordt verwarmd met een warmte pomp op geothermie. Via verticale sonderingen gebruiken ze de warmte uit de grond als constante aanvoer van energie.
Ook het elektrisch verbruik van de warmptepomp is mee voorzien in het vermogen van de zonnepanelen.

We hebben de installatie uitgevoerd met de laatste generatie LG "NEON 2" 330Wp panelen gecombineerd op het alombekende FlatFix Fusion montagemateriaal van ESDEC.

De SMA Sunny Tripower omvormer heeft al een uiterst efficiënt schaduwbeheer systeem (OptiTrac), maar door de SMA Tigo Optimizers kunnen we nog gerichter optreden in de probleem zone's.
Hier zijn enkele panelen uitgerust met een optimizer die gedurende de dag op een bepaald moment last kunnen hebben van slagschaduw. 
Daardoor kunnen we het opbrengstverlies in sterke mate beperken.